نام های اندروید

جالب است بدانید تا به حال تمام نامگذاری های اندروید با اسم خوراکی های میان وعده یا دسر بوده اند.
نسخه 1.0 - بدون نام - تاریخ انتشار: ۲۳ دسامبر ۲۰۰۸
نسخه 1.1 - بدون نام - تاریخ انتشار: ۹ فوریه ۲۰۰۹
نسخه 1.5 - کیک فنجانی یا Cupcake - تاریخ انتشار: ۳۰ آوریل ۲۰۰۹
نسخه 1.6 - دونات یا Donut - تاریخ انتشار: ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹
نسخه 2.0 و 2.1 - نان خامه ای یا Eclair - تاریخ انتشار: ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹
نسخه 2.2 - ماست یخ زده یا Froyo - تاریخ انتشار: ۲۰ می ۲۰۱۰
نسخه 2.3- نان زنجبیلی یا Gingerbread - تاریخ انتشار: ۶ دسامبر ۲۰۱۰
نسخه 3.0 و 3.1 و 3.2 - شانه عسل یا Honeycomb - تاریخ انتشار: ۲۲ فوریه ۲۰۱۱
نسخه 4.0 - بستنی حصیری یا Ice Cream Sandwich - تاریخ انتشار: اکتبر یا نوامبر ۲۰۱۱
نسخه 5.0 نیز که در سال آینده میلادی وارد میشود با نام jelly bean خواهد بود